bibliografia
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Zbigniew Majchrowski, Różewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002 r.

Jan Błoński, Szkic portretu poety współczesnego, w: tegoż, Poeci i inni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956.

Kazimierz Nowosielski, Tadeusza Różewicza „śmierci wielokrotne”, w: tegoż, Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

„Indeks sztuk” miesięcznika „Dialog” zamieszczony na stronie internetowej pisma.

Tomasz Wroczyński, Literatura polska po 1939 roku, Wyd. 6. WSiP, Warszawa 1998.

Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  Tadeusz Różewicz - biografia - notatka szkolna
2  Sławni powiedzieli o Tadeuszu Różewiczu
3  Charakterystyka twórczości Tadeusza RożewiczaKomentarze
artykuł / utwór: bibliografia    Tagi: